Osnovni principi sistema za rulet leže u shvaćanju same mehanike igre. Rulet je igra na sreću koja uključuje vrteće kolo podijeljeno u utora, označene brojevima od 0 (i u nekim verzijama 00) do 36, ko